info@dejongmetaalwerken.nl | (0226) 420-857

Privacyverklaring

De Jong Metaalwerken is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring met de intentie om uw privacy maximaal te waarborgen.

Contactgegevens:

De Jong Metaalwerken
Lagedijkerweg 8, 1742 NB Schagen
Telefoon (0226) 420-857
E-mail info@dejongmetaalwerken.nl

De directie van De Jong Metaalwerken is de Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via info@dejongmetaalwerken.nl.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

   

Van sollicitanten / werknemers verwerken wij daarnaast ook de volgende gegevens:

 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats

   

Daarnaast verwerken wij overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Jong Metaalwerken heeft niet de intentie gegevens te verzamelen die bijzonder of gevoelig van aard zijn en te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuiging, politieke of filosofische overtuigen, seksuele geaardheid of etnische afkomst. Ook verzamelt De Jong Metaalwerken geen gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u vragen hierover hebben, neemt u dan contact met ons op via info@dejongmetaalwerken.nl

Van sollicitanten verwerkt De Jong Metaalwerken soms ook bijzondere persoonsgegevens, voor zover die verstrekt zijn via een CV. Dit is altijd met toestemming van de sollicitant. Van medewerkers verwerkt De Jong Metaalwerken ook het BSN-nummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Jong Metaalwerken verwerkt de genoemde persoonsgegevens met name om haar werk goed te kunnen doen. De verwerking is in beginsel noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat wij moeten voldoen aan een wettelijke plicht, denk hierbij aan loonbetalingen etc. Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Een overeenkomst te sluiten;
 • Iemand uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek;
 • Een arbeidsovereenkomst / overeenkomst van opdracht / inleen-overeenkomst te sluiten;
 • Het team van De Jong Metaalwerken te presenteren op de website;
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.

   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Jong Metaalwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als u informatie hebt aangevraagd via de website, maar er geen overeenkomst tot stand komt;
 • Komt er wel een overeenkomst tot stand, dan worden uw gegevens bewaard zolang nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • Reageert u op een vacature of stuurt u een open sollicitatie, dan worden die gegevens niet langer dan een jaar bewaard als u niet in dienst komt;
 • Komt u wel in dienst, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst;
 • FinanciĆ«le gegevens worden zeven jaar bewaard, omdat dit wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Jong Metaalwerken verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In alle gevallen is er een overeenkomst met de betreffende partij waarin is vastgelegd dat gegevens niet mogen gedeeld of gebruikt.

De Jong Metaalwerken maakt gebruik van marketingtools van buiten de EU, zoals Google. Deze partijen hebben verklaard (zie de Privacy Statements op hun websites) dat zij uw persoonsgegevens adequaat beschermen volgens de regels van de AVG. De Jong Metaalwerken geeft deze partijen geen toestemming om via De Jong Metaalwerken verkregen persoonsgegevens te gebruiken voor diensten anders dan waar De Jong Metaalwerken de tools voor gebruikt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Jong Metaalwerken maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Statistische cookies om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages over te krijgen. De Jong Metaalwerken maakt daarbij gebruik van de dienst Google Analytics;
 • Marketing cookies, ook wel advertentie- en trackingcookies genoemd, worden gebruikt voor commerciĆ«le en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen van De Jong Metaalwerken te tonen op websites van derde partijen.

Google Analytics

De Jong Metaalwerken maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie wordt, met het IP-adres van uw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie: https://policies.google.com/?hl=nl. De Jong Metaalwerken heeft Google geen toestemming gegeven om via De Jong Metaalwerken verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Jong Metaalwerken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dejongmetaalwerken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dejongmetaalwerken.nl.

Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.